Silfverhjelms Spis & Kamin Eftr.

Silfverhjelms Spis & Kamin Eftr. (SSK) är ett företag som startades 1992. Miljön är ett centralt begrepp inom SSK verksamhet och utvecklas ständigt. (se Information/Miljöstrategi.)


Butiken

I vår butik på 80 kvm hittar du nyrenoverade, begagnade och nytillverkade moderna vedspisar och kaminer, kökspannor, pelletsbrännare och kaminer. Uppblandat med alla tillbehör som kretsar runt vedeldning.
Modeller rikligt utsmyckade från tidigt 1800-tal fram till jugend på 1920-talet, funktionella emaljerade från 1930-1950-talet till dagens moderna med den senaste tekniken och designen. (se Begagnat)

Lager

På 140 kvm i fyra våningar samsas ca 300 objekt och ca 100 st olika modeller för att någon gång få ett nytt liv och åter pryda ett nytt hem.
Många spisar och kaminer som kommer in är tyvärr i sådant dåligt skick att de inte går att laga. Det betyder inte att de slängs, utan alla hela delar tas tillvara och fyller på vårt gedigna reservdelslager som kompletteras med nytillverkade delar.
Möjligheten att kunna komplettera din trasiga spis eller kamin som behöver en eller flera hela delar, oavsett ålder och modell, är god. (se Reservdelar)


Renovering

Stor del av vår verksamhet är att renovera spisar och kaminer som våra kunder lämnar in. Renoveringarna innefattar oftast nedmontering, blästring, hopsättning, tätning, murning och till slut en svärtning med spissvärta.
Är objektet trasigt så tillämpas ofta svetsning eller ihoplappning med skruvteknik.
Objektet kompletteras vid behov med nya eller begagnade slitdelar.
Då objektet har en uppbyggnad som ger en dålig förbränning, förbättras den med modern förbränningsteknik.
Resultatet blir en, i vissa fall en 200-årig eldstad, som är i nytt tekniskt skick och färdig att återigen värma en bostad på ett miljövänligt och trevligt sätt.
Vi tillverkar egna förbrukningsprodukter så som svärta, pannkitt, asklådor, reservdelar m.m. (se Reservdelar)

Pellets

Under senare år har SSK utökat sin verksamhet med att marknadsföra pellets och dess erforderliga utrustning som brännare, kaminer och skorstenar. (se Pellets.)


Nya produkter

SSK säljer och monterar nya spisar, spiskassetter och kaminer från Morsö ,pelletskaminer från KMP & Narvells.
När skorsten saknas monterar vi murade skorstenar och rörskorstenar. Om befintlig skorsten behövs renoveras använder vi oss av insatsrör eller Schiedler-metoden (glidgjutning).

Vår Miljöstrategi

Silfverhjelms Spis & Kamin Eftr. har ambitionen att verksamheten blir så kretsloppsanpassad som är möjligt:

 • Vid alla inköp väljs den mest miljövänliga produkten både med hänsyn till innehåll, förpackning och frakt.
 • Allt avfall källsorteras.
 • Uppvärmning av lokalen sker huvudsakligen med bioenergi.
 • Vid renoveringar av lokalen väljs alltid det mest miljövänliga materialet som rent tekniskt kan användas.
 • Vid inköp av nya försäljningsprodukter väljs de bäst ur miljöhänsyn.
 • Vid kundrelationer vägs miljöhänsynen starkt
 • Egen tillverkning av kretsloppsanpassat pannkitt och spissvärta.
 • Utveckling av lokalt producerad eldfast lera.
 • Ackumuleringskammare för effektivare tillvaratagande av rökgaser.
 • Utveckling av en konverteringssats, så att gamla kaminer kan eldas med pellets..
 • Minskar användningen av fossilolja till uppvärmning i Laholms kommun genom att sälja pelletsanläggningar till privatpersoner.